Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

PÁLYÁZATOK SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓKNAK

 1. Pályázat szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatására - A pályázat célja a szociálisan rászoruló személyek, családok hosszabb távú támogatása, életminőségük, egészségi állapotuk, szociális helyzetük és életkörülményeik javítása érdekében. Benyújtási határidő: 2013. október 30.
 2. Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására - A pályázat célja az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amely lehetővé teszi az adott probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe. Benyújtási határidő: 2013. október 30.
 3. Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program - A pályázat célja vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek, családok támogatása, akik szerény jellemük, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában nem megoldható. Benyújtási határidő: 2013. október 30.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ÁLLÁSKERESŐKNEK ÉS PÁLYAKEZDŐKNEK

A támogatás feltételei

A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe.

További feltételek még, hogy

 • olyan munkaviszonyt létesítsen, ami legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű, és

 • az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy

 • a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és

 • nincs ingatlantulajdona  a munkavégzés helyén vagy közelében és

 • nem a korábbi munkáltatójával létesít munkaszerződést és

 • lakást bérelne és más támogatásban nem részesül.

A havi bruttó jövedelem a minimálbér háromszorosát nem haladhatja meg.

Támogatás kizárólag belföldön történő munkavégzés érdekében adható, és csak belföldi ingatlanra, az alábbi időbeli és összegbeli határokig:

 1. A támogatás folyósításának időtartama legalább 6, legfeljebb tizennyolc hónap.

 2. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának

  1. az első harmadában a havi 100 ezer Ft-ot,

  2. a második harmadában a havi 60 ezer Ft-ot,

  3. a harmadik harmadában a havi 40 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni.

 3. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

  1. az első harmadában a havi 150 ezer Ft-ot,

  2. a második harmadában a havi 90 ezer Ft-ot,

  3. a harmadik harmadában a havi 60 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

 4. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

  1. az első harmadában a havi 200 ezer Ft-ot,

  2. a második harmadában a havi 120 ezer Ft-ot,

  3. a harmadik harmadában a havi 80 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A kérelem benyújtása

Határidő: folyamatos.

Benyújtás: A kérelmet munkaügyi kirendeltség részére a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtania.

Tekintse meg a teljes kiírást!

Lakhatási támogatás álláskeresőknek és pályakezdőknek